Bli medlem & stöd

inbetalning

Medlem 150:-
Familj 300:-

Vi jobbar för att vi skall kunna ha is på vintern & Vi försöker också lösa så att man ska kunna använda rinken för inlines resten av året.